Zdrowie i świadczenia publiczne

Korzyści publiczne Ohio

Jeśli mieszkasz w Ohio i potrzebujesz dodatkowego wsparcia, możesz kwalifikować się do pewnych świadczeń. Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, do jakich świadczeń możesz się kwalifikować i jak się o nie ubiegać.

Wyślij tę stronę do:

Understanding the Basics

See what you need to know to take action.
See More +

Ohio oferuje różne rodzaje świadczeń, które mogą pomóc w zakresie żywności, opieki zdrowotnej, mieszkania, bezrobocia i niepełnosprawności.

Programy żywnościowe i zdrowotne

W przypadku osób i rodzin o niższych dochodach programy te mogą być pomocne:

  • SNAP lub inna pomoc żywnościowa może pomóc, jeśli nie stać Cię na artykuły spożywcze.
  • WIC może pomóc kobietom w ciąży i dzieciom do 5. roku życia w uzyskaniu zdrowej żywności, preparatów dla niemowląt i badaniach profilaktycznych.
  • Medicaid może zapewnić ubezpieczenie zdrowotne, jeśli masz niskie dochody i nie masz ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Pomoc w rachunkach za media może pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania i chłodzenia, jeśli masz niskie dochody.

Pomoc gotówkowa

Dla rodzin z dziećmi o niskich dochodach:

  • Ohio Works First (znane również jako TANF lub zasiłek opiekuńczy) może pomóc w opłaceniu mieszkania, leków, mediów i innych potrzebnych rzeczy.

Istnieją także programy pomocy pieniężnej dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji:

  • Zasiłki dla bezrobotnych mogą pomóc, jeśli straciłeś pracę i nie możesz znaleźć nowej.
  • Ubezpieczenie społeczne może pomóc, jeśli jesteś niepełnosprawny, który uniemożliwia Ci pracę.

Forms and Letters

Find forms and letters that you can fill out yourself.
See More +
There are no forms related to this topic.

Local Government and Community Resources

Find courts and helpful resources in your community.
See More +