Przestępczość i ruch drogowy

Przestępstwa przemocy, których nie można zapieczętować

W Ohio niektóre przestępstwa przemocy nie podlegają opieczętowaniu akt. Przeczytaj poniższą listę, aby dowiedzieć się, czy Twój wyrok skazujący jest niekwalifikującym się przestępstwem przemocy.

Wyślij tę stronę do:
  • Text
  • Email
  • Drukuj
  • https://www.ohiolegalhelp.org/pl/detail/brutalne-przest%C4%99pstwa-nie%20kwalifikuj%C4%85ce%20si%C4%99
    Link
We're not sure if this resource is right for you. Please answer some questions to see all available resources and information.

Aby ustalić, czy kwalifikujesz się do utajnienia akt, musisz ustalić, czy jesteś skazany za przestępstwo przemocy, którego nie można zapieczętować , jeśli jest to przestępstwo . W Ohio przestępstwa te obejmują:

Was this information helpful?

Hidden Fields