Nowe narzędzie internetowe dla ofiar przemocy domowej

WFMJ obejmuje nowe narzędzie pomocy prawnej w Ohio dla ofiar przemocy domowej i osób, które przeżyły, umożliwiające łatwe uzyskanie nakazu ochrony cywilnej.

Wyślij tę stronę do:
  • Text
  • Email
  • Drukuj
  • https://www.ohiolegalhelp.org/pl/blog/10-20-2021/nowe-narzedzie-internetowe-dla-ofiar-przemocy-domowej
    Link