Korzystanie z narzędzi online w celu łączenia stron sporu Pro Se

Opracowywanie informacji samopomocy dla stron sporu może zwiększyć skuteczność sądów, poprawić opinię publiczną na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i zwiększyć dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Wyślij tę stronę do:
  • Text
  • Email
  • Drukuj
  • https://www.ohiolegalhelp.org/pl/blog/03-29-2021/korzystanie-z-narzedzi-online-w-celu-laczenia-stron-sporu-pro-se
    Link